Persoonsgegevens en Privacy (AVG)

Wie zijn wij?

2dehandsgames is de handelsnaam van G.S. Gravestein

Mendelssohnplein 40a

3131RJ Vlaardingen, Nederland

Tel: +31651064977

2dehandsgames maakt gebruik van de website 2dehandsgames.nl

E-mailadres: info@2dehandsgames.nl
KvK-nummer: 65666380
Btw-identificatienummer: NL215405328B01

Persoonsgegevens die wij van u gebruiken

2dehandsgames  - 2dehandsgames.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze webshop en/of waarbij u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij van u gebruiken:
- Voornaam, achternaam en eventueel voorletters
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Overige aanvullende persoonlijke gegevens, die u zelf aan ons verstrekt, via mail, schriftelijk en/of telefoon

Zonder uw gegevens hebben wij geen mogelijkheid tot het uitvoeren van de door u met ons afgesloten overeenkomst

 Waarom gebruiken we uw gegevens? 
2dehandsgames  - 2dehandsgames.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Leveren van bestellingen
- Verzenden van nieuwsupdates

 Leveren van bestellingen

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

2dehandsgames – 2dehandsgames.nl heeft als ondernemer een fiscale bewaarplicht voor haar basisadministratiegegevens van 7 jaar

Delen met anderen
2dehandsgames – 2dehandsgames.nl zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken waar dit nodig is voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar info@2dehandsgames.nl. Bij het verzoek tot inzage stuurt u een kopie van uw legitimatiebewijs mee. U kunt in deze kopie de niet relevante gegevens zwart maken, denk hierbij aan: 
- Nummer van het legitimatiebewijs
- BSN-nummer
- Pasfoto
- Strook met nummers onderaan uw paspoort
Op deze manier kunnen wij ons ervan overtuigen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. 2dehandsgames – 2dehandsgames.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 21 dagen na datum van het ingekomen verzoek, reageren

Gegevensbeveiliging

In het belang van een ieder neemt 2dehandsgames.nl de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee of zijn er aanwijzingen dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of is er sprake van misbruik? Neem dan contact met ons op via info@2dehandsgames.nl